Cíle a vize

Cílem ISP Alliance a.s. je podpořit podnikání lokálních telekomunikačních operátorů ať už nabízenými službami, nebo formou snižování nákladů díky jejich rozpuštění mezi jednotlivé společnosti.

Platforma ISP Alliance a.s. je místem pro spolupráci na projektech, pro sdílení know-how a zkušeností, nebo místem pro společná setkání a diskusi nad tématy, která jsou pro ISP aktuální.

Dalším cílem je rozšiřování členské a zákaznické základny tak, abychom společně dokázali pokrýt službami jednotlivých operátorů celou republiku.

Toto nám poskytne možnosti soutěžit o zakázky národního rozsahu.

 

Pro členy a zákazníky je ISP Alliance a.s. také servisní organizací poskytující různé služby. Nabízíme operátorům například národní a zahraniční konektivitu, provoz datacentra, hosting a

housing, kompletní IPTV řešení, dodávky hardware a také poradenství v oblasti poskytování Internetu. Připravujeme také nové služby, které bychom v budoucnu rádi nabídli, jako například mobilní

virtuální operátor, nebo služby call centra zaměřeného na ISP operátory. Snahou je vytvořit komplexní řešení pro ISP operátory, které by dokázalo uspokojit jejich potřeby ve všech klíčových

oblastech jejich podnikání a dalo jim možnost uspět na stále tvrdším telekomunikačním trhu.