PF 2018

Vážení členové, vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti ISP Alliance a.s. poděkoval za Vaši důvěru v roce 2017 a popřál radostné svátky plné klidu a pohody. 

Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Těšíme se na další spolupráci v roce nadcházejícím.

 

Štěpán Beneš

předseda představenstva