Cíle a vize

"Mnoho rukou ulehčí práci."John Heywood

  • ISP Alliance a.s. je volným sdružením českých lokálních operátorů, kteří se rozhodli spojit své síly na trhu ISP a telekomunikačních služeb, vzájemně si pomáhat a podporovat své podnikání. Společně jsme vytvořili platformu pro vývoj specializovaného softwaru, spolupráci na projektech a pro sdílení know-how a zkušeností. Stali jsme se místem pro společná setkávání a diskuze nad tématy, která jsou pro ISP branži aktuální. Táhneme za jeden provaz při hájení zájmů lokálních poskytovatelů telekomunikačních služeb. Díky tomu se stáváme významným hráčem na českém telekomunikačním trhu, rozšiřujeme klientskou i partnerskou základnu a můžeme soutěžit o zakázky národního rozsahu.

„Dva jsou lepší než jeden, pokud oba jednají jako jeden. Pokud věříte, že dva jsou více než jeden, zkuste si představit co dokáže vytvořit tým, který jedná jako jeden.“ Mike Krzyzewsky

  • ISP Alliance a.s. sdružujeme různé operátory z České republiky. Těm zajišťujeme rozličné užitečné služby a umožňujeme jim snižovat své náklady (typicky třeba sdílením infrastruktury či vývoje). Nabízíme národní i zahraniční konektivitu, provoz datacenter, hosting a housing, kompletní IPTV řešení, dodávky hardwaru za výhodné ceny a také poradenství v oblasti poskytování Internetu. Vyvinuli jsme software ušitý na míru řízení a zdokonalování ISP byznysu. Společnými silami u nás vytváříme komplexní servis pro ISP operátory, který jim pomáhá ve všech klíčových oblastech. Připravujeme služby pro virtuální operátory a pracujeme na zřízení poradenského střediska pro podnikání v telekomunikacích.

„Pokud příležitost neklepe na dveře, postavte dveře.“ - Milton Berle

  • Lokální telekomunikační operátoři se na trhu setkávají s mnohými obtížemi, které je znevýhodňují vůči "velkým značkám" nadnárodní konkurence a těm, kteří nehrají férovou hru. ISP Alliance a.s. jsme založili proto, abychom tyto obtíže překonali. Jako celek složený z různých společností, které si pomáhají, vytváříme na trhu neopomenutelnou sílu a získáváme lepší postavení při hájení našich zájmů. Společně se nám daří uspět na stále tvrdším a tvrdším trhu telekomunikačních služeb. Uvědomili jsme si totiž, že spolu toho dokážeme víc. Spolupráce mezi lokálními ISP operátory má tak konečně jasný obrys. Přidejte se mezi nás a dejte svému podnikání nový rozměr.