Služby

Díky znalosti potřeb ISP operátorů víme, co do jejich sítí poskytovatelé nakupují, a snažíme se jiim zajistit dobré podmínky u prodejců souvisejícího hardware. Svým klientům nabízíme distribuci zařízení za výhodné ceny s přidanou hodnotou.

ISP Alliance provozuje dvě datacentra – jedno v TTC a další v CE Colo (dříve Sitel). Oba uzly jsou samostatně připojeny na národní i zahraniční konektivitu a jsou mezi sebou propojeny několika nezávislými linkami.

ISP Alliance, a.s. vyvíjí nejen pro své členy informační systémy, které jsou psané na míru, ale zároveň konfigurovatelné pro různé požadavky zákazníků.

V rámci své členské sítě dokážeme poptávat služby a okruhy, díky kterým dokážeme uspokojit potřeby ve všech klíčových oblastech podnikání a dáváme tak možnost uspět ISP operátorům na stále tvrdším telekomunikačním trhu.

Telekomunikace a telekomunikační služby jsou složitý obor, ve kterém je těžké se orientovat.

ISP Alliance a.s. sleduje vývoj v připravovaných nařízeních, které by mohly ovlivnit trh ISP a snaží se působit tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek pro podnikání ISP operátorů.

Jeden kontakt pro všechny, jeden obchodní tým pro všechny, příležitosti, ke kterým by se regionální operátoři sami nedostali